ACG调查小队
ACG调查小队

【动漫图集】-i-8 -kantai_collection/舰队 collection

动漫图集 微凉雨 - 3

额,做完实验在宿舍刷课,一不留神就发现到了宿舍拉电闸的时间了···
没时间了,赶紧吧。。

zerochan 1958990 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1969990 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1899628 Kantai Collection

zerochan 1670290 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1738995 Kantai Collection

zerochan 1741252 I-8 (Kantai Collection)

zerochan 1783691 I-8 (Kantai Collection)

© ACG调查小队 2019