ACG调查小队
ACG调查小队

【画集画册】普利尼队(プリニー队(Prinny) 2

动漫图集, 画集画册 世羽 - 4

被艾多娜以金钱雇来的随从。经常被艾多娜和拉哈尔使唤着。外表穿着像是弄坏的企鹅般的服装,里面则是装着罪人的灵魂。在人间犯下的罪必须经由工作来偿还,才能得以升天。在语尾上会加上“~斯(〜ッス)”。佩带在腰上的袋子里装有武器,动画版的武器为鱼。

zerochan 397779 Prinny

zerochan 397779 Prinny

 

zerochan 547582 Makai Senki Disgaea

zerochan 547582 Makai Senki Disgaea

 

zerochan 588052 Etna

zerochan 588052 Etna

 

zerochan 590016 Etna

zerochan 590016 Etna

版权所有 © ACG调查小队 2017 ⁄ 零轨 Zero